Nieuwe woningen zijn vaak goed geïsoleerd, wat nadelig is voor de mate van ventilatie in uw huis. Goede ventilatie is echter belangrijk voor een goede gezondheid en voorkomt schimmel en vocht. De installateurs van Technisch Buro Pola zijn sterk in het aanleggen van mechanische en WTW ventilatiesystemen.

Vaak gaat ventileren al vanzelf, wanneer u bijvoorbeeld behoefte heeft aan frisse lucht, zet u automatisch een raam open. Daarnaast zorgen ook ventilatieroosters voor natuurlijke ventilatie.

Met een WTW-ventilatiesysteem bent u altijd zeker van een gezond binnenklimaat tegen een minimaal energieverbruik. Daarnaast wordt de afgevoerde én toegevoerde lucht zo in balans gehouden. Bij gebalanceerde ventilatie (mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer) worden de toevoer en afvoer van ventilatielucht op mechanische wijze met elkaar in evenwicht gebracht, waardoor gegarandeerd wordt dat een ´luchtdichte´ woning of gebouw voldoende geventileerd wordt. Als gebalanceerde ventilatie aanwezig is, dan kan de warmte in de afvoerlucht worden benut, door middel van een warmteterugwinunit.

Met warmteterugwinning kan de warmte uit afvoerlucht worden gebruikt als voorverwarming van de ventilatielucht. De afvoerlucht zelf wordt echter naar buiten afgevoerd, alleen de warmte uit die lucht wordt teruggewonnen. Hiermee kunnen rendementen tot 90% worden gerealiseerd. Ook geproduceerde warmte van ventilatoren kan via warmteterugwinning nuttig worden gebruikt.

Bekijk referenties
Neem contact op voor meer informatie