Technisch Buro Pola houdt zich landelijk bezig met inspecties van technische installaties voor gas, water, cv (stookinstallaties) en elektra. Al onze inspecties worden conform de vereiste normen verricht en u ontvangt na goedkeuring van uw installaties de benodigde certificaten. Wij verrichten onze inspecties door geheel Nederland.

U kunt ons inschakelen voor de volgende inspecties:

Technisch Buro Pola is SCIOS gecertificeerd voor het uitvoeren van Eerste Bijzondere Inspecties (EBI), Periodieke Inspecties (PI) en Periodiek Onderhoud (PO) voor stookinstallaties en brandstofleidingen. EBI en PI zijn verplichte inspecties. Na goedkeuring ontvangt u de benodigde certificaten. De inspecties zijn gericht op een veilige en betrouwbare werking van de installaties. Met het nauwkeurig afstellen van uw installatie zorgen wij voor een energiezuinige werking en beperking van luchtverontreiniging. Een juiste afstelling verlengt de levensduur van uw installatie. Als installatie-eigenaar bent u verantwoordelijk voor de goede werking ten aanzien van veiligheid, milieu en rendement van uw installatie.
Een veilige en betrouwbare elektrotechnische installatie is een belangrijke vereiste voor de continuïteit van uw bedrijf.  Technisch Buro Pola is gekwalificeerd voor het verrichten van NEN 3140 en NEN 1010 inspecties van elektrische installaties en beschikt over ruime ervaring en kennis om risico’s in kaart te brengen.
In artikel 14 van het Wlb worden eigenaren/exploitanten van installaties verplicht ervoor zorg te dragen dat de installatie geen gevaar voor verontreiniging oplevert. Om dat gevaar zoveel mogelijk te voorkomen, moet de installatie blijvend voldoen aan de technische eisen zoals genoemd in NEN 1006 en de nadere invulling daarvan in de Waterwerkbladen en in het Bouwbesluit. Dit resulteert in een jaarlijkse inspectie van de keerkleppen en appendages van uw leidingwaterinstallaties en zijn gericht op het controleren van een juiste werking.
Technisch Buro Pola is gespecialiseerd in legionellapreventie. Wij verzorgen het aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties. Wij inspecteren uw leidingwaterinstallatie op toegepaste beveiligingen, verloop en montage. Dode leidingen en hotspots sporen wij voor u op.
Voor verwarmingssystemen van 20 kW of groter en airconditioningssystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van 12 kW of groter zorgen een regelmatige keuring en onderhoud dat deze systemen optimaal functioneren.Dit heeft een positief effect op milieu, energiegebruik en veiligheid.

De keuring omvat een beoordeling van het rendement van het airconditioningsysteem en de afmetingen in verhouding tot op de koelingsbehoeften (dimensionering) van het gebouw. Na de keuring ontvangt de eigenaar of huurder van het gebouw een keuringsverslag met het resultaat van de keuring met aanbevelingen voor een kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie.

Afhankelijk van klasse en bouwjaar van het airconditioningssysteem is er een uiterste eerste keuringsdatum vastgesteld. De deskundige moet in het bezit zijn van het diploma: ‘EPBD-airconditioningsystemen A’ en/of ‘EPBD-airconditioningsystemen B’.

Wij onderscheiden ons door onze uitgebreide en overzichtelijke rapportages. Bevindingen worden door ons nauwkeurig en helder beschreven en onderbouwd met duidelijk beeldmateriaal. Met een rapportage, optioneel door ons verwerkt in uw logboek, kunt u aantonen welke maatregelen u hebt genomen. Inspecties zijn verplicht voor certificering van uw installaties, maar dienen ook als documentatie van uw onderhoud.

Het vastleggen van de historie van onderhoud aan uw installaties stelt u in staat problemen vroegtijdig te signaleren, te lokaliseren en aan te pakken. Daardoor werkt u op een zeer effectieve wijze aan de verbetering van uw installatie. Onze rapportages zijn uitermate geschikt als werkinstructie voor uw huisinstallateur. In het belang van een efficiënte aanpak kunt u de werkzaamheden voortvloeiend uit een inspectie ook aan ons uitbesteden.

Neem contact op voor meer informatie